Töihin leireille!

Haemme leirityöntekijöitä kesän 2018 luontoleireille Raippaluotoon!

Haemme seuraaville leireille 1-2 johtajaa ja 3-5 ohjaajaa sekä lastenleireille ja nuorten luontoleirille kokkia ja apukokkia:

  • Lasten luontoseikkailuleiri (7-10-vuotiaat) ke-pe 6.6.-8.6.2018 Sommarössä, Raippaluodossa
  • Lasten luontoseikkailuleiri (10-12-vuotiaat) ma-pe 11.6.-15.6.2018 Sommarössä, Raippaluodossa
  • Nuorten luontoleiri (12-15-vuotiaat) ma-to 18.6.-21.6.2018 Sommarössä, Raippaluodossa
  • Nuorten vaellusleiri (15-19-vuotiaat) pe-su 29.6.-1.7.2018 Björköby-Panike reitillä, Raippaluodossa

Valitsemme työntekijät 15.3.2018 mennessä tulleiden hakemusten perusteella. Haku tehtäviin tapahtuu tällä lomakkeella.

Jokaisen työhön hakevan tulisi tutustua Luonto-Liiton leirilupaukseen.

 

Työtehtäväkohtaiset kuvaukset ja vaatimukset

Leirijohtaja(t)

Johtajiksi voi hakea yksin tai pareittain. Leirin johtajat ovat päävastuussa leirin käytännönjärjestelyistä ja ohjelman suunnittelusta. He suunnittelevat yhdessä ohjaajien kanssa leiriviikon ohjelman ja jakavat eri ohjelmien vastuut ohjaajien kesken. Suunnitteluun ja käytännön asioihin saa apua Polpin leirivastaavalta tai koulutus-suunnitteluviikonlopun vetäjältä. Leirin aikana päävastuu on johtajilla, joiden tulee pitää narut käsissään, pitää huoli ohjelman toteutumisesta, pitää huolta leirin yleisilmapiiristä ja ohjeistaa ohjaajia tarpeen mukaan. Johtajat osallistuvat pääasiallisesti myös leirin ohjelmaan. Leirin johtajalta edellytetään vähintään 18 vuoden ikää, kokemusta Luonto-Liiton (tai vastaavista) leireistä ja lasten/nuorten kanssa toimimisesta, kiinnostusta luontoon, organisointikykyä, kykyä kantaa vastuu leirin ohjelman suunnittelusta ja leirin toteutuksesta. Johtajalla olisi hyvä olla myös tehtävään soveltuva koulutus (esim. Luonto-Liiton johtajakoulutus), luonnontuntemusta ja ea-taidot. Kädentaidot ja musisointitaidot katsotaan eduksi. Vaellusleirille hakevilta toivomme lisäksi kokemusta patikoinnista. 

Leiriohjaajat

Ohjaajien työtehtäviin kuuluu leiriä edeltävään suunnittelupalaveriin osallistuminen, ohjelman suunnittelu ja itse leiriviikko. Jokainen ohjaaja saa itselleen 3-5 lapsen telttaryhmän, jonka lähimpänä henkilönä, telttakummina, ohjaaja toimii pitäen huolta telttaryhmäläisten hyvinvoinnista. Tämän lisäksi ohjaajat huolehtivat omalle vastuulle tulleet ohjelmanumerot sekä osallistuvat leirin muuhun ohjelmaan. Tämän lisäksi ohjaajien vastuulla on leirin käytännön töitä, kuten yleisestä järjestyksestä huolehtiminen. Leiriohjaajilta edellytetään vähintään 15 vuoden ikää (vaellusleirillä vähintään 18 vuoden ikää), kiinnostusta luontoa kohtaan ja eduksi katsotaan myös aiempi kokemus leireistä, Luonto-Liiton ohjaajakoulutuksen käyminen, luonnontuntemus, kädentaidot, ensiaputaidot, musisointitaidot sekä kokemus lasten ja nuorten kanssa toimimisesta. Vaellusleirille hakevilta toivomme lisäksi kokemusta patikoinnista. 

Apuohjaajat 

Lastenleirille yli-ikäinen mutta alle 15-v. voi päästä leirille apuohjaajaksi. Apuohjaaja opettelee ohjaajataitoja ja osallistuu leiriohjelmaan. Apuohjaajana harjoittelu on hyvä tapa kouluttautua mainioksi leiriohjaajaksi. Apuohjaajien kulut katetaan.

Kokki

Kokin tehtävänä on tarjota leiriläisille monipuolista ja maittavaa kasvisruokaa. Ennen leiriä kokki suunnittelee yhdessä apukokin ja Polpin leirivastaavan kanssa leiriviikon ruokalistan. Suunnittelu voidaan suorittaa leirin suunnittelupalaverissa, jolloin on mahdollisuus tutustua leirin johtajiin ja ohjaajiin. Mikäli aika ei sovi, voi ruokalistan suunnittelun hoitaa sähköpostilla. Kokki hakee apukokin kanssa ruoka-aineet kaupasta matkalla leiripaikalle. Kokin tulee pystyä ottamaan huomioon erikoisruokavaliot ja allergiat. Kokkiopinnot, aiempi kokemus lapsiystävällisen kasvisruuan valmistuksesta sekä ryhmäruokailujen järjestämisestä, hygieniapassi ja ajokortti katsotaan eduksi. Edellytämme kokilta 18 vuoden ikää.

Apukokki

Apukokin tehtäviin kuuluu kokin kanssa suunnitella ja toteuttaa leirien kasvisruoka. Eduksi katsotaan erikoisruokavalioiden tuntemus ja aiempi kokemus ryhmäruokailujen järjestämisestä. Edellytämme kokemusta ruuanlaitosta ja 16 vuoden ikää.

Palkkiot

Leirillä työskentelyn palkkio koostuu sekä suunnittelupalaveriin osallistumisesta että itse leiriviikosta. Leirit suunnitellaan ohjaajien ja johtajien kanssa yhteisessä kaksipäiväisessä koulutus/suunnitteluviikonlopussa toukokuussa. Palaverin ajankohta päätetään myöhemmin yhdessä.

  • Lasten luontoseikkailuleiri (7-10-vuotiaat) ke-pe 6.6.-8.6.2018 Sommarössä, Raippaluodossa (3 päivän leiri + suunnittelutyö): johtaja 162€, ohjaaja 102€, kokki 180€, apukokki 120€
  • Lasten luontoseikkailuleiri (10-12-vuotiaat) ma-pe 11.6.-15.6.2018 Sommarössä, Raippaluodossa (5 päivän leiri + suunnittelutyö): johtaja 270€, ohjaaja 170€, kokki 300€, apukokki 200€
  • Nuorten luontoleiri (12-15-vuotiaat) ma-to 18.6.-21.6.2018 Sommarössä, Raippaluodossa (4 päivän leiri + suunnittelutyö): johtaja 216€, ohjaaja 136€, kokki 240€, apukokki 160€
  • Nuorten vaellusleiri (15-19-vuotiaat) pe-su 29.6.-1.7.2018 Björköby-Panike reitillä, Raippaluodossa (3 päivän leiri + suunnittelutyö): johtaja 162€, ohjaaja 102€

Johtajien, ohjaajien ja kokin tulee olla leiripaikalla valmistelemassa leiriä jo edeltävänä iltana, jotta kaikki on valmista leiriläisten saapumiseen seuraavana aamuna. Jos et pääse jo edellisenä iltana, sovi asiasta.

Huomioi myös

Leireille ja suunnittelupalaveriin maksetaan matkakorvaukset täysimääräisesti (halvimman julkisen mukaan) vain Pohjanmaalta. Raippaluotoon siirrytään kimppakyydeillä Vaasasta. Mikäli tulet kauempaa, sovi asiasta erikseen. Yhdelle tai kahdelle leirin johtajalle/ohjaajalle ja kokille autosta on etua. Tarpeellisesta auton käytöstä maksetaan kilometrikorvaukset (0,25€/km).

Koska lastenleireillä on eri lapset voi ohjelma olla kummallakin leirillä lähes identtinen (sovitettuna leiriläisten ikään). Suunnittelun helpottamiseksi on suotavaa, että kummallakin lastenleirillä on samat johtajat ja ohjaajat. Voit kuitenkin hakea töihin vain yhdellekin leirille.

Leirit ovat päihteettömiä, joten leirin aikana myös täysi-ikäisten tupakointi ja alkoholinkäyttö on kielletty!

Työntekijävalinnat ovat ehdollisia kunnes varmistuu, että leiri toteutuu.

Luonto-Liiton leiriohjaajakoulutuksen käyneet ovat työntekijävalinnoissa etusijalla. Seuraava leiriohjaajakoulutus järjestetään Teiskossa 16.-18.2.2018. Lisätietoja. Luonto-Liitto Pohjanmaa kustantaa puolet koulutuksen kuluista niille, jotka työskentelevät Polpin leireillä kesällä 2018.

Lisätietoja leirit@polp.fi tai 044 2970282