Töihin leireille!

POLPin kesäleirejä ei valitettavasti pystytä resurssisyistä järjestämään ainakaan alkukesästä 2024.

-----

Töihin lasten luontoleireille kesäkuussa 2023

Haku tällä lomakkeella.

Haemme leirinjohtajia, ohjaajia sekä kokkeja kesän 2023 Luonto-Liitto Pohjanmaan (Polp)
lasten luontoleireille 7.-9.6. (7-10-vuotiaille) ja 12.-16.6. (10-12-vuotiaille).

Toivomme mahdollisuutta työskennellä molemmilla leireillä (etenkin kokit), voit kuitenkin hakea myös
vain toiselle. Koska leireille osallistuu eri lapset, voi ohjelma olla lähes identtinen (sovitettuna
lasten ikään).

Haemme maksimissaan kahta (2) leirinjohtajaa/leiri, sekä ohjaajia 5-6 ensimmäiselle leirille ja 2-3 toiselle leirille.

Hae paikkoja 28.2. mennessä. Paikkoja voidaan täyttää heti sopivan henkilön löytyessä.
 

Tehtäviin valittujen ennen työn alkamista esitettävä lasten ja nuorten kanssa työskenneltäessä
lain 504/2002 mukainen rikostaustaote.

Lisätiedot ja kysymykset leirikoordinaattori Joonatanilta: joonatan.penttinen@gmail.com, puh. 0406107939.

----------------------------------

Työtehtäväkohtaiset kuvaukset ja vaatimukset

Leirikoordinaattori (valittu)

Suunnittelee POLP:n kesän leirit paikallisaktiivien avustuksella.

Leirikoordinaattorilta edellytetään vähintään 18 vuoden ikää, kokemusta Luonto-Liiton (tai vastaavista) leireistä ja lasten/nuorten kanssa toimimisesta, kiinnostusta luontoon, organisointikykyä ja kykyä kantaa vastuu leirin ohjelman suunnittelusta.

Leirijohtajat

Leirin johtajat (2 kpl/leiri) ovat päävastuussa leirin käytännönjärjestelyistä ja ohjelman suunnittelusta. He suunnittelevat yhdessä ohjaajien kanssa leiriviikon ohjelman ja jakavat eri ohjelmien vastuut ohjaajien kesken. Suunnitteluun ja käytännön asioihin saa apua Polpin leirikoordinaattorilta tai koulutus/suunnitteluviikonlopun vetäjältä. Leirin aikana päävastuu on johtajilla, joiden tulee pitää narut käsissään, pitää huoli ohjelman toteutumisesta, pitää huolta leirin yleisilmapiiristä ja ohjeistaa ohjaajia tarpeen mukaan. Johtajat osallistuvat pääasiallisesti myös leirin ohjelmaan. Leirin johtajalta edellytetään vähintään 18 vuoden ikää, kokemusta Luonto-Liiton (tai vastaavista) leireistä ja lasten/nuorten kanssa toimimisesta, kiinnostusta luontoon, organisointikykyä, kykyä kantaa vastuu leirin ohjelman suunnittelusta ja leirin toteutuksesta. Johtajalla olisi hyvä olla myös tehtävään soveltuva koulutus (esim. Luonto-Liiton johtajakoulutus), luonnontuntemusta ja ea-taidot. Kädentaidot ja musisointitaidot katsotaan eduksi.

Leiriohjaajat

Ohjaajien työtehtäviin kuuluu leiriä edeltävään suunnittelupalaveriin osallistuminen, ohjelman suunnittelu ja itse leiriviikko. Jokainen ohjaaja saa itselleen 3-5 lapsen telttaryhmän, jonka lähimpänä henkilönä, telttakummina, ohjaaja toimii pitäen huolta telttaryhmäläisten hyvinvoinnista. Tämän lisäksi ohjaajat huolehtivat omalle vastuulle tulleet ohjelmanumerot sekä osallistuvat leirin muuhun ohjelmaan. Tämän lisäksi ohjaajien vastuulla on leirin käytännön töitä, kuten yleisestä järjestyksestä huolehtiminen. Leiriohjaajilta edellytetään vähintään 15 vuoden ikää, kiinnostusta luontoa kohtaan ja eduksi katsotaan myös aiempi kokemus leireistä, Luonto-Liiton ohjaajakoulutuksen käyminen, luonnontuntemus, kädentaidot, ensiaputaidot, musisointitaidot sekä kokemus lasten ja nuorten kanssa toimimisesta. Vaellusleirille hakevilta toivomme lisäksi kokemusta patikoinnista.

Apuohjaajat 

Lastenleirille yli-ikäinen mutta alle 15-v. voi päästä leirille apuohjaajaksi. Apuohjaaja opettelee ohjaajataitoja ja osallistuu leiriohjelmaan. Apuohjaajana harjoittelu on hyvä tapa kouluttautua mainioksi leiriohjaajaksi. Apuohjaajien kulut katetaan.

 

Kokki

Kokin tehtävänä on tarjota leiriläisille monipuolista ja maittavaa kasvisruokaa. Ennen leiriä kokki suunnittelee leiriviikon ruokalistan. Tarvittaessa leirin apukokki ja Polpin leirivastaava voivat avustaa suunnittelussa ja ruokalistan voi suunnitella myös leirin suunnittelupalaverissa, jolloin on mahdollisuus tutustua leirin johtajiin ja ohjaajiin. Mikäli aika ei sovi, voi ruokalistan suunnittelun hoitaa sähköpostilla. Kokki hakee apukokin kanssa ruoka-aineet kaupasta matkalla leiripaikalle. Kokin tulee pystyä ottamaan huomioon erikoisruokavaliot ja allergiat. Kokkiopinnot, aiempi kokemus lapsiystävällisen kasvisruuan valmistuksesta sekä ryhmäruokailujen järjestämisestä, hygieniapassi ja ajokortti katsotaan eduksi. Edellytämme kokilta 18 vuoden ikää.

Apukokki

Apukokin tehtäviin kuuluu kokin kanssa suunnitella ja toteuttaa leirien kasvisruoka. Eduksi katsotaan erikoisruokavalioiden tuntemus ja aiempi kokemus ryhmäruokailujen järjestämisestä. Edellytämme kokemusta ruuanlaitosta ja 16 vuoden ikää.

 

 

Palkkiot

Leirikoordinaattorille maksetaan 1000 € kahden lasten leirin suunnittelusta/järjestämisestä. Apunaan hänellä on POLP:n järjestöaktiivit.

 

Leirillä työskentelyn palkkio koostuu sekä suunnittelupalaveriin osallistumisesta että itse leiriviikosta. Leirit suunnitellaan ohjaajien ja johtajien kanssa yhteisessä koulutus/suunnitteluviikonlopussa toukokuussa.

  • Lasten luontoseikkailuleiri (7-10-vuotiaat) ke-pe 7.6.-9.6.2023 Sommarössä, Raippaluodossa
  • Lasten luontoseikkailuleiri (10-12-vuotiaat) ma-pe 12.6.-16.6.2023 Sommarössä,
    Raippaluodossa
  • 5 päivän leiri + suunnittelutyö: johtaja 350 €, ohjaaja 200 €, kokki 350 €, apukokki 100 €
    3 päivän leiri + suunnittelutyö: johtaja 210 €, ohjaaja 120 €, kokki 210 €, apukokki 60 €

  • Johtajien, ohjaajien ja kokin tulee olla leiripaikalla valmistelemassa leiriä jo edeltävänä iltana, jotta kaikki on valmista leiriläisten saapumiseen seuraavana aamuna.

 

Huomioi myös

Leireille ja suunnittelupalaveriin maksetaan matkakorvaukset täysimääräisesti (halvimman julkisen mukaan) vain Pohjanmaalta. Raippaluotoon siirrytään kimppakyydeillä Vaasasta. Mikäli tulet kauempaa, sovi asiasta erikseen. Yhdelle tai kahdelle leirin johtajalle/ohjaajalle ja kokille autosta on etua. Tarpeellisesta auton käytöstä maksetaan kilometrikorvaukset (0,25€/km).

Koska lastenleireillä on eri lapset, voi ohjelma olla kummallakin leirillä lähes identtinen (sovitettuna leiriläisten ikään). Suunnittelun helpottamiseksi on suotavaa, että kummallakin lastenleirillä on samat johtajat ja ohjaajat. Voit kuitenkin hakea töihin vain yhdellekin leirille.

Leirit ovat päihteettömiä, joten leirin aikana myös tupakointi ja alkoholinkäyttö on kielletty!

Työntekijävalinnat ovat ehdollisia, kunnes varmistuu, että leiri toteutuu (viimeistään 14 päivää ennen leirin alkamista).

Luonto-Liiton leiriohjaajakoulutuksen käyneet ovat työntekijävalinnoissa etusijalla.

Lisätiedot ja kysymykset leirikoordinaattori Joonatanilta: joonatan.penttinen@gmail.com, puh. 0406107939.